Becutan podloge za povijanje

7/1

Becutan podloge za povijanje

Bekutan podloge za povijanje imaju jednostavnu i praktičnu primenu koja omogućava da se pelene menjaju u higijenskim uslovima, istovremeno štiteći površine na kojima se beba povija ili na kojima duže boravi, zbog prijatne igre na podu, zaštite dečijeg sedišta u autu, kao i zaštite bebinih kolica. Podloge se sastoje od spoljnog, nepromočivog zaštitnog sloja i izuzetno mekanog površinskog sloja na koji se beba postavlja. Dimenzija Bekutanovih podloga za povijanje (60cm x 90cm) omogućava i njihovu efikasnu primenu u funkciji zaštite dušeka dečijeg krevetića. U tu svrhu bi se podloga postavila direktno iznad dušeka, ispod posteljine.

Podloge za povijanje svakako nalaze praktičnu primenu u više svakodnevnih situacija:

  • Kod svakog povijanja. Najpre kako bi se obezbedili higijenski uslovi povijanja (naročito izvan kuće), istovremeno radi veće udobnosti za dete, ali i u cilju zaštite površina na kojima se odvija povijanje
  • Radi prijatnije igre na podu ali istovremeno i radi zaštite površina na kojima se dete igra.
  • U autu, kako bi se zaštitilo dečije sedište od neželjenog prljanja.
  • Tokom šetnje, za zaštitu bebinih kolica i u uslovima kada dete treba položiti na neku površinu u spoljašnjoj sredini.
  • Praktična primena;
  • Izuzetno mekana i prijatna površina;
  • Nepromočiv zaštitni sloj.