CRNA GORA

Filijala Alkaloida AD Skopje u Crnoj Gori odgovorna za etički marketing i promociju Alkaloidovih proizvoda.

KONTAKT

Telefon: + 382 20 246 207
Faks: + 382 20 246 208
e-mail: [email protected]
Kontakt osoba: Vladislav Stanišić

ADRESA

Alkaloid d.o.o. Podgorica
Ul. Svetlane Kane Radević br.3/ V
81 000 Podgorica, Crna Gora