KOSOVO

Filijala Alkaloida AD Skopje u Prištini, Kosovo, koja radi marketing i prodaju Alkaloidovih proizvoda, a takođe i veleprodaju lokalnim distributerima na Kosovu.

KONTAKT

Telefon: +383 44 447 733
e-mail: [email protected]
Kontakt osoba: Ilir Veseli

ADRESA

ALK&KOS Pharmaceuticals
Magjistralja Prishtine – Shkup
(km. i shtate)
Laplje Selo, 10500 Graçanicë, Kosovo