BOSNA I HERCEGOVINA

Filijala Alkaloida AD Skopje u Crnoj Gori odgovorna za etički marketing i promociju Alkaloidovih proizvoda.

KONTAKT

Telefon: + 387 33 475 790
Faks: + 387 33 475 791
e-mail: [email protected]
Kontakt osoba: Dejan Karanfilov

ADRESA

Alkaloid d.o.o.
Isevica sokak br.6
Saraevo, BiH