Upravni odbor

Zivko Mukaetov

Živko Mukaetov

Predsednik Upravnog Odbora i Generalni direktor kompanije Alkaloid AD Skopje. Diplomirani inženjer mašinstva sa Master diplomom Chartered Intitute of Marketing, London, Velika Britanija. Član je Upravnog Odbora od 2004 g., naimenovan je za predsednika Upravnog Odbora 2007 g. Odgovoran je za celokupno poslovanje Alkaloid Grupe.

Viktor Stojčevski
Viktor Stojcevski

Član Upravnog Odbora i Finansijski direktor Kompanije. Diplomirani ekonomista. Član Odbora od januara 2013 g. Odgovoran je za finansijsko poslovanje Kompanije.

Olivera Paneva
Olivera Paneva

Doktor medicinskih nauka sa završenim postdiplomskim studijama farmakovigilnace na Univerzitetu Hertfordshire u Hatfieldu, UK. Član Borda od aprila 2023. Odgovorna za obezbeđenje kvaliteta i korporativni Integrisan Menadžment Sistem Alkaloida.

Gorgi Jovanov
Viktor Stojcevski

Član Upravnog Odbora i Direktor poslovanja u vezi sa akcijama i vlasničkim pitanjima Kompanije. Diplomirani ekonomista. Član je Odbora od 2006 g. Odgovoran je za poslovanje u okviru akcionarskog i vlasničkog segmenta.

Kire Icev
Kire Icev

Član Upravnog Odbora, Direktor Odeljenja opštih usluga Alkaloid AD Skopje. Diplomirani inženjer mašinstva. Član je Odbora od 2007 g. Odgovoran je za celokupno poslovanje u okviru Odeljenja opštih usluga.