Upravni odbor

Zivko Mukaetov

Živko Mukaetov

Predsednik Upravnog Odbora i Generalni direktor kompanije Alkaloid AD Skopje. Diplomirani inženjer mašinstva sa Master diplomom Chartered Intitute of Marketing, London, Velika Britanija. Član je Upravnog Odbora od 2004 g., naimenovan je za predsednika Upravnog Odbora 2007 g. Odgovoran je za celokupno poslovanje Alkaloid Grupe.

Viktor Stojčevski
Viktor Stojcevski

Član Upravnog Odbora i Finansijski direktor Kompanije. Diplomirani ekonomista. Član Odbora od januara 2013 g. Odgovoran je za finansijsko poslovanje Kompanije.

Milkica Gligorova
Viktor Stojcevski

Član Upravnog Odbora, Direktor Proizvodnog dela PC Farmacija Alkaloid AD Skopje. Diplomirani farmaceut, Specijalista farmaceutske tehnologije. Član Odbora od 2004 g. Odgovorna je za celokupno poslovanje PC Farmacije.

Gorgi Jovanov
Viktor Stojcevski

Član Upravnog Odbora i Direktor poslovanja u vezi sa akcijama i vlasničkim pitanjima Kompanije. Diplomirani ekonomista. Član je Odbora od 2006 g. Odgovoran je za poslovanje u okviru akcionarskog i vlasničkog segmenta.

Kire Icev
Kire Icev

Član Upravnog Odbora, Direktor Odeljenja opštih usluga Alkaloid AD Skopje. Diplomirani inženjer mašinstva. Član je Odbora od 2007 g. Odgovoran je za celokupno poslovanje u okviru Odeljenja opštih usluga.