BUGARSKA

Filijala Alkaloida AD Skopje u Bugarskoj odgovorna za etički marketing i promociju Alkaloidovih proizvoda.

KONTAKT

Telefon: + 359 28 08 10 81
e-mail: [email protected]
Kontakt osoba: Goran Kadiev

ADRESA

Alkaloid EOOD Sofia
Nikola Y. Vaptsarov Blvd.51-A, fl. 4
1407 Sofia