ALBANIJA

Predstavništvo Alkaloida AD Skopje u Albaniji, odgovorno za etički marketing i promociju Alkaloidovih proizvoda.

KONTAKT

Telefon: + 355 42 42 29 55
e-mail: [email protected]
Contact person: Ilir Veseli

ADRESA

Alkaloid sh.p.k
Rr. Mihal Duri, Zona nr.4, kati 2, Ap.3
Tirana
Albania