ORGANIZACIONA STRUKTURA 

U Srbiji je Alkaloid prisutan više od 70 godina. Uspešan rad i izuzetan kvalitet proizvoda doprineli su da Alkaloid danas svoju delatnost obavlja kroz svoje dve firme

  • Alkaloid d.o.o. Beograd
  • Alkaloid Veledrogerija d.o.o. Beograd

 Alkaloid d.o.o. Beograd je poznati srpski zastupnik lekova iz proizvodnog programa kompanije Alkaloid AD Skopje  i domaći proizvođač lekova za humanu upotrebu.

 Alkaloid Veledrogerija d.o.o. Beograd je veletrgovac i distributer lekova, medicinskih sredstava i dijetskih suplemenata.