ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Politika Alkaloida Srbija, kao sastavnog dela Alkaloida AD bazira se na poštovanju zakona Republike Srbije iz oblasti zaštite životne sredine, poštovanju standarda ISO 14001:2004 i upravljanju zaštitom životne sredine. Sistem upravljanja životnom sredinom je deo integrisanog sistema upravljanja kvalitetom i dobrom proizvodnom praksom.

Stoga se u Alkaloidu Srbija sprovode mere zaštite životne sredine kroz:

  • identifikovanje zakonskih zahteva
  • uspostavljanje Politike zaštite životne sredine
  • identifikovanje značajnih aspekata životne sredine
  • smanjenje potencijalnih rizika po životnu sredinu i zdravlje ljudi na prihvatljiv nivo
  • upravljanje otpadom i kontinuiranim poboljšanjem sistema upravljanja otpadom u cilju smanjenja stvaranja otpada
  • monitoring emisije zagađujućih materija u vodu i vazduh
  • racionalnu upotrebu vode i energije
  • stvaranje dobrih odnosa sa zainteresovanim stranama kroz dostupnost informacija javnosti