PROIZVODNJA

Prvi proizvodni pogon Ogranak proizvodnje, Alkaloida d.o.o. Beograd , kao Pogon za sekundarno pakovanje počeo je sa radom juna ,2009 god.

Alkaloid d.o.o. Beograd Fabrika lekova , Pogon za proizvodnju farmaceutskih proizvoda svoju delatnost je počeo da obavlja u septembru 2010. godine kada je i dobijena dozvola za industrijsku proizvodnju , primarno i sekundarno pakovanje humanih lekova.

Objekat se nalazi na lokalitetu Krnjača , Pančevački put.br.38 u proizvodnim prostorijama površine 846,88 m , izveden i opremljen prema zahtevima DPP.

Proizvodnja lekova obuhvata:

1. deo proizvodnog postupka – primarno i sekundarno pakovanje čvrstih farmaceutskih oblika : tableta i film tableta, i
2. deo proizvodnog postupka – sekundarno pakovanje lekova : čvrstih i tečnih farmaceutskih oblika.

U posebno projektovanom delu objekta Fabrike lekova locirana je Laboratorija Kontrole kvaliteta adekvatno opremljena za fizičko-hemijska ispitivanja, koja je započela sa radom januara 2013.godine kada je dobijena dozvola za obavljanje kontrole kvaliteta lekova.