KONTROLA KVALITETA

U okviru Fabrike lekova Alkaloid d.o.o. nalazi se Laboratorija za kontrolu kvaliteta, u kojoj se vrše ispitivanja proizvoda i pakovnog materijala fizičko - hemijskim metodama. Mikrobiološka ispitivanja su deo uslužne kontrole kvaliteta, kao poverene aktivnosti.

U Laboratoriji kontrole kvaliteta odvijaju se sledeće aktivnosti:

1. Kontrola unutrašnjeg i spoljašnjeg pakovnog materijala

Kvalitet ispitanog unutrašnjeg i spoljašnjeg pakovnog materijala treba da zadovolji propisane zahteve, za svaki ulaz materijala.

2. Kontrola međuproizvoda, poluproizvoda i gotovih proizvoda

Ispituje se svaka serija proizvoda, u svim fazama proizvodnje, od prijema međuproizvoda ili poluproizvoda, do dobijanja gotovog proizvoda. Kvalitet proizvoda treba da zadovolji propisane zahteve, koji su u skladu sa evropskim i međunarodnim standardima.

3. Praćenje stabilnosti proizvoda

Postavljanjem uzoraka proizvoda u komoru za stabilnost na propisanim uslovima čuvanja, i njihovim ispitivanjem  to jest praćenjem u toku roka upotrebe, da bi se dokazalo da proizvod ostaje u okviru granica specifikacije, ako se čuva pod deklarisanim uslovima čuvanja.