UKRAJINA

Predstavništvo Alkaloida AD Skopje u Ukrajina, odgovorno za etički marketing i promociju Alkaloidovih proizvoda.

KONTAKT

Telefon: + 38(044) 393 21 21
Faks: + 38(044) 393 21 20
e-mail: info@alkaloid.com.ua
Kontakt osoba: Žarko Adamčevski

ADRESA

Alkaloid Rep. Office, Ukraine
f. 81, 39/41 Horiva str.,
04071, Kiev, Ukraine