SAD

Filijala Alkaloida AD Skopje koja se bavi marketingom i promocijom Alkaloidovih proizvoda u SAD, uključujući promociju Good Nature proizvoda (organski čaj), a takođe i projektima poslovnog razvoja u oblasti farmaceutskih proizvoda.

KONTAKT

Telefon + 1 614 939 9488
Faks: + 1 614 939 9498
e-mail: vstavroff@alkaloid.com.mk
e-mail: vstavroff@alkaloidusa.com
Kontakt osoba: Vera Stavroff

ADRESA

Alkaloid USA LLC.
6535 West Campus Oval
Suite 130, New Albany,
Ohio 43054, USA