SERTIFIKATI, STANDARDI I PROVERE

Alkaloid Srbija je, rukovodeći se osnovnom vizijom dugoročnog prisustva na tržištu Srbije sa stabilnom tržišnom pozicijom, otvorio Fabriku lekova Alkaloid d.o.o. Beograd sa proizvodnim objektom za koje je Ministarstvo zdravlja Republike Srbije odobrilo i izdalo Dozvolu za proizvodnju lekova kao i Sertifikat Dobre proizvođačke prakse.

Dozvola za proizvodnju lekova
(primarno i sekundarno pakovanje)
Broj: 515-04-02156/2015-11 21. april 2015. godine
SERTIFIKAT Dobre proizvođačke prakse Broj: 29 23. april 2015. godine važi do: 01. april 2018. godine

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije je društvu Alkaloid Veledrogerja doo Beograd odobrilo i izdalo Dozvolu za promet na veliko lekova i medicinskih sredstava:

Dozvola za promet na veliko lekova i medicinskih sredstava Broj: 515-04-02514/2012-22 31. maj 2012. godine

Rukovodeći se ciljem stalnog obezbeđenja i poboljšanja kvaliteta, efikasnosti i bezbednosti proizvoda u Alkaloidu Srbija primenjeni su standardi upravljanja integrisanim sistemom kvaliteta i zaštite životne sredine o kojima svedoče i sertifikati dobijeni od sertifikacione kuće Quality Austrija:

ISO 9001:2008 sertifikat, za primenu Sistema za upravljanje kvalitetom u Alkaloid d.o.o. Beograd.
ISO 14001:2004 sertifikat, za primenu Sistema za upravljanje zaštitom životne sredine u Alkaloid d.o.o. Beograd.
ISO 9001:2008 sertifikat, za primenu Sistema za upravljanje kvalitetom u Alkaloid Veledrogerija d.o.o. Beograd.
ISO 14001:2004 sertifikat, za primenu Sistema za upravljanje zaštitom životne sredine u Alkaloid Veledrogerija d.o.o. Beograd.

 

Politika integrisanog sistema menadžmenta u Alkaloidu