HRVATSKA

Filijala Alkaloida AD Skopje u Zagrebu, Hrvatska, koja radi marketing i prodaju Alkaloidovih proizvoda, a takođe i veleprodaju lokalnim distributerima u Hrvatskoj.

KONTAKT

Telefon: + 385 16 311 920
Faks: + 385 16 311 922
e-mail: goran.kadiev@alkaloid.hr
Kontakt osoba: Goran Kadiev

ADRESA

Alkaloid d.o.o.
Ul. Grada Vukovara 226f
10000 Zagreb, Croatia