KOSOVO

Filijala Alkaloida AD Skopje u Prištini, Kosovo, koja radi marketing i prodaju Alkaloidovih proizvoda, a takođe i veleprodaju lokalnim distributerima na Kosovu.

KONTAKT

Telefon: + 381 38 606 0081
e-mail: iveseli@alkaloid.com.mk
Kontakt osoba: Ilir Veseli

ADRESA

ALK&KOS Pharmaceuticals
Magjistralja Prishtine – Shkup
(km. i shtate)
Laplje Selo, 10000 Prishtina, Kosovo