OBRAĆANJE GENERALNOG DIREKTORA / PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA KOMPANIJE ALKALOID SKOPLJE

2019. godina je bila obeležena različitim izazovima u geopolitičkim kretanjima i ti izazovi su se neminovno preneli i na performanse nacionalne ekonomije. Poslovni rezultati Kompanije Alkaloid, kao i ekonomska klima u našoj zemlji se ne mogu posmatrati odvojeno od globalnih trendova i događaja u regionu.

REZULTATI

I pored svih objektivnih i subjektivnih izazova, kompanija je uspela da ostvari pozitivan finansijski rezultat u svom poslovanju, ulažući izuzetan napor i primenjujući mere predostrožnosti u svakodnevnim aktivnostima.

Ostvarili smo ukupnu konsolidovanu prodaju od 11.102.808.123 MKD, što predstavlja rast od 13% u poređenju sa prethodnom godinom. Naša indivudualna neto dobit iznosi 1.015.259.965 MKD, sa rastom od 18%.

Tridesetpet odsto naše prodaje je ostvareno na domaćem tržištu, dok 65% čini izvoz, od čega je 33% ostvareno na tržištima Jugoistočne Evrope, 20% na tržištima Zapadne Evrope, 9% u Rusiji i Zajednici nezavisnih država i 3% na preostalim tržištima.

 

BERZANSKO POSLOVANJE

Prema podacima Makedonske berze, akcije Kompanije Alkaloid AD Skopje su tokom 2019. ponovo bile među najtrgovanijim i najlikvidnijim.

Alkaloid AD Skoplje, kao jedna od vodećih kompanija na Makedonskoj berzi, u redovnim berzanskim aktivnostima je učestvovala sa trgovinom u iznosu od 858.143.446 MKD, što predstavlja 16,61% ukupnog prometa zabeleženom na zvaničnom tržištu berze u 2019.

Cena akcije Alkaloid AD Skoplje je bila u opsegu od 8.200 MKD do 11.901 MKD, sa prosekom od 9.501 MKD, što predstavlja rast prosečne cene akcije od 18,11% u poređenju sa 2018. godinom.

NOVI PODUHVATI

Proteklu godinu je obeležio trend ekspanzije pokretanja novih projekata i dobijanja dozvola za stavljanje proizvoda u promet. Kompanija Alkaloid je realizovala više od 59 projekata izdavanja i dobijanja licence širom sveta. Dobili smo 131 dozvolu za stavljanje u promet za farmaceutske proizvode i 347 za medicinska sredstva i dodatke ishrani.

INVESTICIJE

U skladu sa politikom Kompanije koja je opredeljena za kontinuirane investicije, i tokom 2019. godine smo ostali čvrsto na tom putu. Investicije u proizvodna postrojenja, istraživanje i razvoj, nove tehnologije, znanje i iskustvo, kvalifikovano osoblje i prodor na nova tržišta ostaju visoko na listi naših prioriteta.

U 2019. godini, ukupne investicije kompanije iznosile su 1.091.632.000 MKD. Neki od najvažnijih investicionih projekata u toku godine uključuju adaptiranje i nadogradnju faramceutskih proizvodnih postrojenja za čvrste oblike lekova, povećanje akcijskog kapitala u našim podružnicama u Beogradu i Ljubljani, kao i pokretanje projekta energetske efikasnosti za gasifikaciju našeg proizvodnog postrojenja u opštini Gjorče Petrov.

KORPORATIVNA DRUŠTVENA ODGOVORNOST

Društveno odgovorne aktivnosti, koje predstavljaju jednu od glavnih karakteristika kompanije i najvažniji prioritet u operativnom planu, nastavljene su jakim intenzitetom i tokom 2019.

Devetu godinu u nizu, zaposleni kompanije, pod pokroviteljstvom Fondacije “Trajče Mukaetov” pridružili su se još jednoj dobrotvornoj akciji kako bi sakupili 1.255.844 MKD, namenjnih udruženju građana O2 Inicijativa za zaštitu životne sredine.

Dvanaestu godinu zaredom, Fondacija “Trajče Mukaetov”dodeljuje stipendije talentovanim studentima medicine i farmacije Državnog univerziteta “Sv. Ćirilo i Metodije”. Od ukupno 500 stipendista, njih 79 (74 diplomirana studenta farmacije i 5 medicine), je već započelo svoje karijere u Alkaloidu, u odeljenjima profitnog centra famraceutske kompanije.

PERSPEKTIVE

Neizvesnost u godini koja dolazi predstavlja veliki izazov i odgovornost sa kojim se susreću upravljačka tela i celokupno osoblje kompanije. Ekonomski napredak će, prema određenim prognozama, opet biti u senci geopolitičkih faktora. Očekujemo da ćemo se suočiti sa mnogim izazovima, kako na lokalnom, tako i na globalnom nivou. Imajući sve to u vidu, moramo biti fleksibilniji, reagovati brzo i uvek biti spremni da donesemo najpametnije odluke. Moramo se prilagoditi svim promenama: kao pojedinci, sa našim timovima i uopšteno kao kompanija. Alkaloid ima za cilj da ostane izuzetan primer vrhunskog kvaliteta u pogledu poslovanja, dobro obučenog i motivisanog osoblja, standarda koji su usaglašeni sa svetskim propisima u industriji i proizvoda koji su visoko konkurentni i legitimno prisutni u blizu 40 država širom sveta.

Živko Mukaetov
Predsednik Upravnog odbora i generalni direktor