OBRAĆANJE GENERALNOG DIREKTORA/PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA ALKALOIDA AD SKOPLJE

Alkaloid AD Skopje je 2016. godine proslavio 80. godina od osnivanja – osam decenija istraživanja, razvoja, inovacija i kontinuiranog ulaganja u našu viziju za zdraviji život svakog pojedinca. Kada govorim o uspehu Alkaloida, moram da se osvrnem i na generacije pre nas, čiji su nas nesebični poduhvati doveli gde pripadamo danas – među najmodernije farmaceutske kompanije u Jugoistočnoj Evropi, sa skoro 1700 zaposlenih, 50.000 m² proizvodnih pogona, i plasmanima u preko 30 zemalja širom sveta. 

REZULTATI

Uprkos svim objektivnim i subjektivnim izazovima, kompanija je uspela da generiše pozitivne finansijske rezultate u svojim poslovima, ulažući izuzetan trud i predostrožnost u svakodnevnom poslovanju.

Postigli smo ukupnu konsolidovanu prodaju od 8.292.770.038 denara, što predstavlja rast od 6%. Naša konsolidovana neto dobit iznosila je 731.818.674 denara, što predstavlja rast od 10% u odnosu na 2015. godinu.

83% naše ukupne (konsolidovane) prodaje bilo je u segmentu farmacije, 10% u segmentu kozmetike, 4% u segementu botanike, i 3% u segmentu hemijskih proizvoda.

Od ukupne konsolidovane prodaje – 40% je ostvareno na domaćem tržištu, a 60% dolazi od plasmana na inostranim tržištima. Od toga, 35% je realizovano na tržištima jugoistočne Evrope, 17% u zapadnoj Evropi, 6% u Rusiji i Zajednici nezavisnih država (ZND), i 2% na preostalim tržištima. U 2016. godini ostvarili smo porast od 8% u našoj izvoznoj prodaji.

U toku 2016. zaposleno je 115 novih ljudi u kompaniji, a zaključno sa 31. decembrom 2016. godine, Alkaloid AD Skopje ima 1.723 zaposlenih. Takođe, i šahovski klub Alkaloid je 2016. godine postao evropski šampion. Šahovski klub Alkaloid formiran je 1976. godine, nakon završetka međunarodnog šahovskog turnira pod nazivom "Sastanak solidarnosti" gde je tokom posete Anatolij Karpov igrao  simultanke sa zaposlenima u kompaniji. Deset godina kasnije, tokom mandata Trajčeta Mukaetova, klub je doživeo renesansu. Ciljevi su podignuti implementacijom korporativnog "alkaloid gena", i klub je predstavljao sinonim za šah u Makedoniji. Evropsko zlato sa klupskog prvenstva u Novom Sadu prošle godine bilo bi ponos za tvorca šahovskog kluba Alkaloid, Trajčeta Mukaetova koji je preminuo pre deset godina.

 

POSLOVANJE NA BERZI

Prema podacima zvanične makedonske berze, tokom 2016. godine akcije Alkaloida bile su među najlikvidnijima i onima sa kojima se najviše trgovalo. 

Alkaloid AD Skopje, kao jedna od vodećih kompanija na makedonskoj berzi, u redovnim berzanskim operacijama je učestvovala sa 230.722.089 denara, što je 13,57% ukupnog prometa ostvarenog na prvom zvaničnom tržištu berze u 2016. godini.

Cena akcija Alkaloida AD Skopje kretala se od 4.900 denara do 5.499 denara, s prosekom od 5.261,47 denara, što predstavlja rast od 3,82% u odnosu na prosečnu cenu akcije 2015. godine.

Prihod od dividendi od akcija Alkaloida AD iznosi 4,27%, što predstavlja značajno bolje ulaganje od bankovne štednje. U 2016. godini, Alkaloid AD Skoplje je dobio još jedno Kristalno zvono, kao najtransparentnije kotirana kompanija na Makedonskoj berzi.

NOVI PODUHVATI

godina je takođe obeležena i trendom proširenja tržišnih dozvola. Uradili smo oko 50 projekata sa skoro 40 partnera na više od 35 tržišta širom sveta. Dobili smo više od 280 tržišnih dozvola za farmaceutske proizvode i medicinskih uređaja.

Preko našeg Odeljenja za razvoj farmaceutskog poslovanja ostvarili smo 420.000 evra prodajom licenci naših proizvoda renomiranim kompanijama, što predstavlja izvoz intelektualne svojine. Potpisali smo ugovor o licenci za našu pripremu suspenzije ibuprofena sa "Dr. Max ", jednim od najvećih lanaca apoteka u Centralnoj i Istočnoj Evropi. Inicirali smo prve licencne ugovore za naše proizvode u Ukrajini, Španiji i Azerbejdžanu. Takođe smo ostvarili i prvu prodaju na tržištu Ujedinjenog Kraljevstva, u iznosu od preko milion evra u prvom kvartalu 2017.

INVESTICIJE

U 2016. godini, ukupne investicije kompanije iznosile su 712.283.000 denara. Istakao bih nekoliko investicija:

  • U cilju povećanja proizvodnih kapaciteta u segmentu farmacije, instalirali smo još jednu (četvrtu po redu) mašinu za blister ambalažu, i naručili smo još jednu.
  • U oktobru 2016. godine naručili smo kapsulacionu mašinu kako bi povećali kapacitet za potrebe britanskog tržišta.
  • U toku je proces izgradnje druge centralne sobe za merenje u segmentu proizvodnje čvrstih dozažnih formi.
  • U toku je opremanje novog odeljenja za polu-čvrste dozažne forme, koje se sprovodi u skladu sa EU GMP standardima. Naručili smo 2 homogenizatora za proizvodnju ulja i krema, kapaciteta od 100 i 300 litara, i jedan homogenizator za potrebe segmenta kozmetike.
  • U skladu sa novom regulativom za obavezne zaštitne oznake na svakom pojedinačnom pakovanju, koja će biti implementirana u februaru 2019., imamo i predstojeću investiciju za kompletno opremanje svih mašina za pakovanje odgovarajućim hardverom i softverom, za proces takozvane serijalizacije.

Na osnovu prethodno realizovanih projekata i uloženih napora, u 2016. godini kompanija je dobila nekoliko međunarodno priznatih sertifikata.

 

KORPORATIVNA DRUŠTVENA ODGOVORNOST

Društveno odgovorne aktivnosti, kao jedna od glavnih karakteristika kompanije i najviši prioritet u operativnom programu, nastavljene su jakim intenzitetom i tokom 2016. godine.

Pod pokroviteljstvom Fondacije "Trajče Mukaetov" zaposleni u kompaniji su šesti put za redom udružili snage na još jednom humanitarnom događaju, kako bi prikupili više od 1.653.737 denara namenjenih lečenju 18-omesečnog deteta kolege, kojem je dijagnostikovana retka moždana bolest.

Takođe, devetu godinu za redom Fondacija “Trajče Mukaetov” dodeljuje stipendije talentovanim studentima medicine i farmacije na državnom univerzitetu "Sv. Ćirilo i Metodije". Od 379 dobitnika stipendija (194 studenta farmacije i 185 studenata medicine), 122 imaju aktivne stipendije, a 46 ovih diplomiranih studenata već je počelo svoju karijeru u kompaniji Alkaloid.  

PERSPEKTIVE

Naglašene geopolitičke tenzije u nekoliko regiona u svetu, tragični priliv migranata u Evropi, teroristički napadi širom sveta – neki su od faktora koji definišu svetske ekonomske tokove. Predsednički izbori u Sjedinjenim Državama i izlazak Britanije iz Evropske Unije, kao i neizvesna budućnost eurozone, oscilacije u vrednosti američkog dolara i ruske rublje, varijacije cena sirove nafte, samo su neki od globalnih tokova koji bi mogli imati direktan uticaj na poslovanje naše kompanije. Lokalno, neprestano se suočavamo sa pritiskom državnih zdravstvenih fondova, za smanjenje cena farmaceutskih proizvoda sa liste lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Globalne neizvesnosti u 2017. predstavljaju veliki izazov i odgovornost za sve organe upravljanja i sve zaposlene u kompaniji. Sve aktivnosti kompanije biće usmerene na maksimalnu diversifikaciju potencijalnih rizika u našem poslovanju, kao i smanjenju njihovog intenziteta i eventualnog uticaja. Kredibilitet, integritet i profesionalni pristup u svim poduhvatima ostaće glavne smernice u našem daljem rastu i razvoju, u korist naših aktera, akcionara, potrošača i zaposlenih.

Nova era uvek donosi i nove izazove. Moramo biti fleksibilniji, kvalifikovaniji i brži da odgovorimo na ove izazove. Moramo se prilagoditi i promeniti u skladu sa novim poslovnim zahtevima, podjednako kao pojedinci i kao tim. U ovim turbulentnim vremenima, želeo bih da zadržite pozitivan kurs, i u duhu slogana kompanije - "Zdravlje pre svega!" – da potvrdite percepciju Alkaloida kao kompanije koja je sigurna i stabilna i uvek spremna da odgovori na sve izazove. Kompanija koja daje rezultate na koje svi njeni učesnici mogu biti ponosni!

Živko Mukaetov
Generalni direktor/Predsednik Upravnog Odbora