OBRAĆANJE GENERALNOG DIREKTORA/PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA ALKALOIDA AD SKOPLJE

Godina 2015. će ostati upamćena kao godina najveće migrantske krize u evropskoj istoriji, kao godina početka kampanje za predsedničke izbore SAD-a, terorističkih napada u nekoliko evropskih metropola i gradova u Turskoj, pobuna u Ukrajini, Brazilu, Siriji, sporog rasta najbrže ekonomije u svetu, kineske, kao i mnogih drugih događaja koji su stavili ekonomski rast u drugi plan.

Kontinuirani pad cene sirove nafte koji se direktno odražavao na pad kursa ruske rublje, promena u vladajućoj strukturi u Hrvatskoj, izbori u Srbiji, zajedno sa promenljivom političkom situacijom u našoj zemlji, bili su neki od izazova sa kojima smo se suočili u toku našeg poslovanja u toku 2015. godine.

REZULTATI

Upravni odbor kompanije Alkaloid AD Skoplje je svoje odgovornosti u toku 2015. godine izvršavao pažljivim praćenjem svih segmenata poslovanja naše kompanije i sveukupnih ekonomskih uslova u zemlji i regionu u celini.

Uprkos svim objektivnim i subjektivnim izazovima, kompanija je uspela da ostvari pozitivne finansijske rezultate u poslovanju, ulaganjem izuzetnih napora i mera predostrožnosti u svakodnevnom poslovanju.

Postigli smo ukupnu konsolidovanu prodaju od MKD 7.860.414.000, što predstavlja rast od 6%, čime se prevazilazi suma od EUR 127,5 mil. u našim plasmanima. Naša konsolidovana neto dobit iznosila je MKD 666.467.000, što je rast od 8% u odnosu na 2014.

84% naše ukupne (konsolidovane) prodaje bilo je u segmentu farmaceutskih proizvoda, a 16% u segmentu hemijskih proizvoda, kozmetike i botaničkih proizvoda.

Od naše ukupne (konsolidovane) prodaje, 59% su plasmani na inostranim tržištima, što predstavlja rast od 10% u izvoznim prodajama u odnosu na 2014.

Analizirano po regionima, procentualno najveći rast u odnosu na 2014. godinu zabeležen je na tržištu Severne Amerike (28%), u Zajednici nezavisnih država (19%), u regionu jugoistočne Evrope (10%), EU/EFTA tržištima (4 %) i Makedoniji (2%).

POSLOVANJE NA BERZI

Prema evidenciji Makedonske berze, akcije kompanije Alkaloid u toku 2015. godine bile su među najprometnijim i najlikvidnijim.

Alkaloid AD Skoplje, kao jedna od vodećih kompanija na Makedonskoj berzi, učestvovala je u regularnom poslovanju berze sa MKD 317.905.386 kojima se trgovalo, što je 23.04% ukupnog prometa zabeleženog na prvom zvaničnom tržištu Berze u 2015. godini.

Cena akcija kompanije Alkaloid AD Skoplje kretala se u rasponu od MKD 4.700 do MKD 5.700, sa prosekom od MKD 5.067,83, što predstavlja rast od 11.40% prosečne cene akcija u odnosu na 2014.

Alkaloid AD Skoplje je po šesti put dobio nagradu Kristalno zvono  kao najtransparentnije kotirana kompanija i plaketu kao drugoplasirana kompanija u odnosu na promet na Makedonskoj berzi ostvaren u poslednjih 20 godina.

Ova priznanja predstavljaju još jednu potvrdu visokog nivoa korporativnog upravljanja u kompaniji Alkaloid AD Skoplje, transparentnosti u poslovanju i visokog nivoa kvaliteta komunikacije sa investitorima, institucijama, medijima i javnosti uopšte.

DRUGI VAŽNI PODUHVATI

Godina 2015. je obeležena trendom ekspanzije dobijanja dozvola za stavljanje leka u promet, uz registraciju oko 100 novih proizvoda u 18 zemalja  Evropske unije i 8 zemalja u regionu i ZND-u.

U PC Farmacija, uveli smo proceduru za upravljanje projektima, u cilju optimizacije roka za plasman naših proizvoda na tržišta i efikasnijeg upravljanja portfolijima proizvoda. Kroz naše odeljenje za razvoj poslovanja, izvršili smo prodaju prvih licenci za naše proizvode svetski poznatim kompanijama, kao što je licenca za kompaniju Nycomed Takeda za skandinavske zemlje, Sun Pharma za Rumuniju, Sandoz za Sloveniju, Generic Partners za Južnoafričku Republiku, i posebno smo ponosni na ove poduhvate, jer smo pokazali dodatni kvalitet za izvoz znanja.

INVESTICIJE

U 2015. godini, ukupne investicije kompanije iznosile su MKD 986.806.000, što predstavlja dvostruku vrednost u odnosu na prethodnu godinu. Istakao bih nekoliko investicija:

  • Zvanično smo otvorili novi Centar za kontrolu kvaliteta u PC Farmacija, koji pokriva preko 3000 m2 površine, što je investicija vredna više od 5 mil EUR;
  • Pored nove ALU/ALU mašine za pakovanje, kupili smo novu, treću po redu mašinu za tabletiranje u PC Farmacija, novu GLAT mašinu za presvlačenje tableta, novi Miler manipulator bubnjeva i novi kompresor u segmentu proizvodnje cefalosporina.
  • Uzimajući u obzir kontinuiranu dvocifrenu prodaju našeg programa čajeva na tržištu SAD-a, naručili smo novu mašinu za punjenje filtera IMA C24, sa godišnjim kapacitetom od preko 5 miliona kesica čajeva.
  • Završili smo implementaciju SAP-s sa 6 modula u našoj filijali u Beogradu, u Srbiji, našem najvećem izvoznom tržištu.
  • Izvršili smo dodatna ulaganja u naše subjekte u Ljubljani, Moskvi i kompaniju Alkaloid CONS Ltd, a stalna ulaganja u visokosofisticiranu opremu, tehnologiju i osoblje za odeljenja za proizvodnju, istraživanje, razvoj i kontrolu kvaliteta će se nastaviti u budućnosti.

Na osnovu prethodno realizovanih projekata i uloženih napora, kompanija je dobila nekoliko međunarodno priznatih sertifikata u 2015. godini.

KORPORATIVNA DRUŠTVENA ODGOVORNOST

Društveno odgovorne aktivnosti, kao jedna od glavnih karakteristika kompanije i najviši prioritet u operativnom programu, nastavljene su jakim intenzitetom u toku 2015. godine.

Po peti put, zaposleni u kompaniji, pod pokroviteljstvom Fondacije "Trajče Mukaetov", skupili su se na još jednoj dobrotvornoj manifestaciji kako bi prikupili preko MKD 807.000 namenjenih Crvenom krstu Republike Makedonije za upravljanje izbegličkom/migrantskom krizom. Za intenzivnu saradnju sa ovom globalnom humanitarnom organizacijom, povodom obeležavanja sedamdesetogodišnjice osnivanja Republike Makedonije, Alkaloid je dobio priznanje Zlatni pokrovitelj, a ja sam dobio Zlatnu značku za podršku.

Osmu godinu za redom, Fondacija "Trajče Mukaetov" daje stipendije talentovanim studentima medicine i farmacije na državnom univerzitetu "Sv. Ćirilo i Metodije". Od 344 dobitnika stipendija (179 studenata farmacije i 165 studenata medicine), 128 imaju aktivne stipendije, a 40 ovih diplomiranih studenata već je počelo svoju karijeru u kompaniji Alkaloid. 

IZGLEDI

Ekonomski napredak u 2016. godini, po svim parametrima, ostaće u senci geopolitičkih pojava. Neizvesnosti 2016. godine predstavljaju veliki izazov i odgovornost koju svi organi upravljanja i kompletno osoblje u kompaniji treba da snose. Sve aktivnosti kompanije će biti usmerene na maksimalnu diversifikaciju potencijalnih rizika u našem poslovanju i smanjenje njihovog intenziteta i eventualnog uticaja. Kredibilitet, integritet i profesionalni pristup u svim poduhvatima će ostati glavna smernica za naš dalji rast i razvoj, a sve u korist naših zainteresovanih strana, akcionara, potrošača i zaposlenih.

Kada sam imenovan na funkciju izvršnog direktora ove kompanije pre tačno 10 godina, prodaja kompanije Alkaloid iznosila je EUR 53.1 miliona. Završili smo 2015. sa konsolidovanom prodajom od EUR 127.5 mil. U Sjedinjenim Američkim Državama, kompanije koje imaju kontinuirani desetogodišnji rast u svojoj prodaji, profitu i dividendama nazivaju se "poslovni šampioni". Proces penjanja ovim stepenicama uopšte nije bio lak, ali verujem da smo ostali dosledni našoj posvećenosti vrhunskom kvalitetu i savršenstvu u svakom segmentu našeg poslovanja. U godini obeležavanja našeg 80. jubileja, ja lično bih želeo da kompanija ostane u šampionskoj formi i u duhu slogana kompanije Alkaloid: „Zdravlje pre svega“. Želeo bih da sa ove pozicije proslavim mnoga buduća uspešna dostignuća kompanije Alkaloid! Srećna osamdesetogodišnjica kompaniji Alkaloid!

Živko Mukaetov
Generalni direktor/Predsednik Upravnog Odbora